top of page

הבית האדום

תכנון לובי בבניין מגורים חדש ברמת גן

הבניין נבנה על ידי קבוצת רכישה במסגרת תמ"א 38 במסלול של הריסה ובניה מחדש. לחיפוי הבניין נבחרו בריקים בצבע חמרה אדומה.
במסגרת שיתוף הפעולה עם קבוצת הרכישה גם עוצב לובי הבניין. ביקשנו להכניס את החוץ פנימה והשתמשנו בלבנים האדומות לחיפוי פס מקיר הלובי. מתחת לפס האדום יצקנו ספסל ישיבה רחב שמחופה בפורצלן שחור בחפיפה עם קירות הלובי. רצפת הלובי נמצאת בדיאלוג עם הקירות ובכמה טונים פחות מקירות הלובי. תאורה טכנית ופסי לד מאירים את החלל וארבע מנורות תלויות מאירות את אזור הספסל.

bottom of page