top of page

תנאי שימוש

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר האדריכל ירון צוקרמן ("האתר") – מעצב פנים, הנדסאי אדריכלות ובעל סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים ברמת השרון ("אני" ו"הסטודיו"). את האתר מפעילה עבורי חברת קודומו בע"מ, ח.פ. 513315812, מרחוב סמטת אסף 4, רמת השרון ("מפעילת האתר").

האתר פועל בכתובת האינטרנט www.yaronzuckerman.com ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת האתר. השימוש באתר, ובכלל זה בתכניו ובשירותיו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים").
 

אתה מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך וחובותייך ביחס לשימוש באתר. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ולכן אני ממליץ כי תתעדכן בהוראותיהם מפעם לפעם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר.
 

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב). המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים באופן שווה לכל המינים.
 

במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.
 

על האתר - בקצרה

האתר משמש כאתר תדמיתי וכחלון ראווה לשירותי הסטודיו שלי ולשירותיי המקצועיים בתחום האדריכלות ועיצוב הפנים. האתר כולל, בין היתר, מידע כללי עלי; מידע על שירותי הסטודיו ושירותי המקצועיים; פרטים וצילומים על פרויקטים נבחרים בהם נטלתי חלק; ועוד. למפעילת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם.
 

האתר כולל קישורים גם לערוצי המדיה החברתית שלי ושל הסטודיו. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו.

 

השימוש באתר

אתה רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן)  –

  • אתה רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים ואישיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת. אין באמור כדי לגרוע מאפשרותך לשכור את שירותי הסטודיו לצרכים מסחריים;

  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;

  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;

  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;

  • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;


מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים ומתחייב לשפות אותי ואת מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם לנו או לכל צד שלישי כתוצאה מכך.

רישום ויצירת קשר

השימוש באתר וצפייה בתכניו אינם כרוכים ברישום ואינם מחייבים מסירת פרטים או מידע אישי. עם זאת, האתר כולל גם טופס יצירת קשר מקוון המאפשר לך לפנות אלי בכל שאלה, בקשה או תלונה, הכרוך במסירת פרטים אישיים ומזהים (שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, וכן נושא ותוכן הפניה). השארת פרטים במנגנון יצירת הקשר מותרת למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד.
 

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה לסכל את יצירת הקשר איתך או מענה לפנייתך. מפעילת האתר תשתמש בפרטייך רק בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה והמסמכים המחייבים.


אישור למשלוח וקבלת דיוור - מסירת פרטי קשר באתר מעידה על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממני וממפעילת האתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (חוק הספאם). דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות פרטי הקשר שמסרת. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלחו אליך. מפעילת האתר תהיה רשאית גם לשלוח אלייך הודעות על פעילות, סקרים, עלוני מידע, ותכנים נוספים.

 

קישורים

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר, או מטעמה, ומפעילת האתר אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – לפי שיקול דעתה.

פרטיות

מפעילת האתר מכבדים את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים בעלי אופי מסחרי

מפעילת האתר עשויה להציב באתר, לפי שיקול דעתה, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי (כגון במסגרת שיתופי פעולה עם תומכים, מפרסמים או נותני חסות). מפעילת האתר לא תישא באחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. מפעילת האתר אינם כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים העשויים להיות מוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת האתר אינה צד לעסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או באמצעותו.

 

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - ובכל תוכן הכלול בו - הן של מפעילת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).


סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.


מפעילת האתר מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי נעשה באתר שימוש ביצירתך, או כל שימוש אחר הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, אתה מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת האתר על כך מיידית בכתב. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת האתר, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת האתר, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם הפועלים מכוחה או בשמה.


השימוש באתר ובכל תוכן או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות בו.


התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.


מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי האתר, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, או מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלך הנוגע לשימוש באתר או לפעילות הסטודיו.

 

שינויים והפסקת פעילות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


מבלי לגרוע מן האמור לעיל מפעילת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, תפרסם מפעילת האתר הודעה מקדימה באתר על הפסקת הפעילות זמן סביר מראש.

שינוי במסמכים המחייבים

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה באתר. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים באתר יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך באתר לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

 

המחאה

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות או התחייבויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש. מפעילת האתר רשאית להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או בכל חלק בו, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פנה אלינו

מפעילת האתר מקפידה לקיים את הוראות החוק ומכבדת את זכויות משתמשי האתר וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, וכן בכל שאלה, בקשה, תלונה וכיו"ב, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם:

כתובת: סמטת אסף 4, רמת השרון; טלפון: 050-7506000; דוא"ל: yaronzuckerman@yahoo.com.

עודכן לאחרונה: יולי 2023

bottom of page