top of page

מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

מפעילת אתר האדריכל ירון צוקרמן ("מפעילת האתר" ו"האתר" בהתאמה) מתייחסת בכבוד לפרטיות משתמשי האתר. האתר פועל בכתובת www.yaronzuckerman.com ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת האתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של האתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת מפעילת האתר במידע אישי שתמסור לה, ככל שתמסור, ובמידע שייאסף בעת שתשתמש באתר.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל שלך, ועוד. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת באופן שווה לכל המינים.

דווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או בכל דרך אחרת, אנא פנה למפעילת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל yaronzuckerman@yahoo.com, או באילו מדרכי יצירת הקשר המפורטות באתר. אנו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 

מסירת פרטים ומידע אישי למפעילת האתר

השימוש באתר וצפייה בתכניו אינם כרוכים ברישום ואינם מחייבים מסירת פרטים או מידע אישי. עם זאת, האתר כולל גם טופס יצירת קשר מקוון המאפשר לך לפנות בכל שאלה, בקשה או תלונה, הכרוך במסירת פרטים אישיים ומזהים (שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, וכן נושא ותוכן הפניה). השארת פרטים במנגנון יצירת הקשר מותרת למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד.


השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לשלוח את פנייתך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים על שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי מפעילת האתר.


אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.


כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע למפעילת האתר, לשם השימוש במידע אישי זה בהתאם להוראות מדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר עשויה מפעילת האתר לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, מפעילת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

האתר כולל קישורים גם לערוצי המדיה החברתית שלי ושל הסטודיו. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, או כל שירות מקוון אחר, הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

השימוש במידע אישי

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף מפעילת האתר במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות  –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר ופעילות הסטודיו, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים, הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;

 • ליצירת קשר איתך כשמפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך;

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשמפעילת האתר סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן  –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;

 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע על אודותיך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר או מי מטעמה;

 • בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילת האתר וכן עם ספקים, תומכים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעת מפעילת האתר. מפעילת האתר לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

 • אם מפעילת האתר או הסטודיו יארגנו את פעילותם או את פעילות האתר במסגרת אחרת, כגון חברה ייעודית, וכן לרבות במקרה בו נעביר את פעילות האתר או כל חלק ממנו לצד שלישי – נהיה זכאים להעביר לגוף החדש העתק מן המידע האישי שאספנו ושמרנו ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;

 • לפי בקשתך המפורשת.

 

היכן נשמר המידע?

המידע שמפעילת האתר אוספת נשמר במאגרי המידע שלה, המאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

מפעילת האתר עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.


'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. 'עוגיות' (Cookies) יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.


מפעילת האתר נעזרת בנוסף גם ב'עוגיות' (Cookies) שמקורם בצדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות' (Cookies) תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

אבטחת מידע

מפעילת האתר מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע האישי, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת מידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את מפעילת האתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

זכות לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

עודכן לאחרונה: יולי 2023

bottom of page