top of page

פסיכואנליזה בירוק

קליניקה לפסיכואנליטית המשלבת עיצוב אקלקטי חם

לאחר שנים שבהם השכירה קליניקה ביקשה המטפלת לנצל חלל שנמצא בקומה התחתונה של ביתה ברמת השרון ולהעביר אליו את הקליניקה שלה. נאלצנו להתמודד עם גובה תיקרה מאתגר ובצורך לבודד את הכניסה לקליניקה מהשביל שמוביל לבית.
השתמשנו בתאורת לד היקפית על מנת ליצור אשלייה של גובה והפרדנו את הכניסות לבית ולקליניקה על ידי גינון אינטנסיבי ושער חדש. עיצוב והלבשת הקליניקה הוא אקלקטי ומלא ביצירות אומנות שאספה המטפלת במהלך השנים

bottom of page