top of page

בריקים בעיר התותים

אדריכלות ועיצוב פנים לבית קרקע ברמת השרון. תוספת חדרים וממ"ד


זוג צעיר עם שלושה ילדים וארנב, שקוראים לו שוקו רכשו את הקומה התחתונה בבית משותף בין שתי קומות ברמת השרון

הבית בית ישן, שהורחב בעבר מס פעמים מה שיצר בתוכו קורות רבות ואתגר תכנוני משמעותי

פנים הבית הקיים נהרס לחלוטין, עמוד מרכזי הוחלף ביסוד

חדש שנחפר וקורה חדשה נוספה בסלון

חלוקת הפנים נעשתה מחדש בהתאם לצרכי המשפחה חלונות חדשים נפתחו על מנת להכניס אור טבעי לדירה שהייתה חשוכה. נוספה יציאה לגינה האחורית להגדלת הנגישות ויצירה של מסדרון אור לאורך הדירה

.בנוסף הורחבה הדירה ונבנה ממ"ד וחדר נוסף

bottom of page