top of page

קן בדירת הגג

שיפוץ כולל לדירת גג בהרצליה

זוג ושלושה ילדים וכלבה מגניבה שקוראים לה איימי.
רכשו דירת דופלקס גג בהרצליה הירוקה. הדירה דרשה שיפוץ מסיבי וכללי. במסגרת השיפוץ פורק הבוידם שהנמיך את מסדרון הדירה, שופצו קליל 3 אמבטיות ומרפסת הגג. החלפנו את כל הריצוף ותכננו את התאורה מחדש בדירה. המטבח שהיה מופרד מהחלל הציבורי הורחב על חשבון מרפסת השירות הישנה וחובר לסלון לאחר שביטלנו את החציצה ששימשה למיזוג הדירה.

bottom of page